Category Archives: KIẾN THỨC CƠ THỂ

Vai trò và chức năng của tuyến tụy

Tuyến tụy là gì và vị trí của nó? Tuyến tụy là một cơ quan nằm ở bụng, được coi là một phần của hệ tiêu hóa và hệ thống nội tiết